Tuesday, July 2, 2013

පතිවත සොයති පතිනිය...
අඩක් හැරී පෑල දොරෙන්
පලා ගොස් පතිනිය
සොයාගෙන පතිවත...

සේවුවද දස අත
නොදැක ඒ පතිවත 
හඬති පතිනිය 
කුමක් වූවේ වෙද
ඈ රැකු පතිවත...

ඈ නොදන්නීමය
විවුර්ත වූ ලොව
බැඳීම් ද"Open" බව... 

No comments:

Post a Comment